GençBizz Lise Girişimcilik Programı

GençBizz Lise Girişimcilik Programı; 16- 18 yaş grubu lise öğrencilerinin, iş dünyası gönüllüleri mentörlüğünde ve öğretmenlerinin rehberliğinde; kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurdukları, okul sınırları içerisinde gerçek ürün / hizmet üreterek satış yaptıkları, yönettikleri, ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıkları, program sonunda şirketlerinin tasfiye ettikleri yaparak öğrenmeye dayalı bir ekonomik eğitim programıdır.
123 ülkede yaklaşık 50 yıldır uygulan program; “Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı” ve “Avrupa Birliği İşletmeler Genel Müdürlüğü”nce resmen tanınmıştır.
GençBizz Liselerarası Girişimcilik Programı ile, yakın gelecekte sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan gençler ile iş dünyası buluşturularak, gençlerin kişisel gelişimleri, yetkinlikleri ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı; ekonomi ve girişimcilik derslerini kapsar. Bu program öğrencilerin sınıflarındaki eğitim müfredatını zenginleştirir. Öğrencilerin kariyer arayışlarında olumlu davranışları destekleyen iş becerilerini öğrenmeleri amacıyla, yenilikçi düşünme tarzını benimsemeleri teşvik edilir.
Öğenciler; çeşitli uygulamalı çalışmalar ve farklı öğrenme biçimlerini destekleyen teknolojik araçlarla; okulda öğrendikleri ile yaşam arasındaki bağlantıyı daha derinden kavrarlar.
Programın Amacı ve Süreç Genç Bizz Liselerarası Girişimcilik Programı'nın amacı, öğrencilerin kendi gerçek yenilikçi hedeflerini oluşturmalarını ve bir şirketin nasıl işlediğini birinci elden keşfetmelerini sağlamaktır. Kurdukları öğrenci şirketi arasından bir yönetim kurulu seçerler, şirket sermayesini oluşturmaya çalışır ve kendi tercih ettiği bir ürünü veya hizmeti pazarlar ve finanse eder.
Programın sonunda her şirket hissedarlarına iş raporlarını ve finanslarını sunmaktadırlar.
Program öğrenciler için katılımcı, uygulamalı ve akademik yaklaşımın hedeflendiği okul sonrası dersleri kapsar ve aşağıdaki temel kavramlar öğretilir:
-Şirket Yapısı ve İnsan Kaynakları Yapısı
-Şirket Sermayesinin Toplanması
-Müşteri – Ürün Odaklılığı
-Ürün Fiyatlandırma – Piyasa Fiyatı
-Şirket Faaliyetleri
-Ürün Satışları
-Şirketin Tasfiyesi
Programı tamamlayan öğrenciler: Eğitim, kariyer ve hizmet arayışlarında, iş yönetimi ve girişimcilik becerilerinden yararlanabilecek. Olumlu hayat kararları verebilmek için, bireysel sorumluluğun ve finansal konulara yakın olmanın önemini kavrayacaklardır.

Entrepreneurial Skills Pass

Entrepreneurial Skills Pass (ESP),15-19 yaş arası öğrencilerin, gerçek bir girişimcilik tecrübesi edindikleri ve bir iş kurmak ya da başarılı bir şekilde istihdam edilebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olduklarını kanıtlayan, 20 Ülkede geçerli, uluslararası bir yeterliliktir sertifikasıdır. Öğrencilerin üniversite girişlerinde, staj ve işe alım süreçlerinde, kendilerini rakiplerinden bir adım öne çıkarmaktadır. Sertifikaya sahip olmak isteyen öğrencilerin GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
ESP’nin aşağıdaki üç ana unsurdan meydana gelmesinin sebebi de budur:
-Yıl boyunca okulda gerçekleşen ve yarışmalar aracılığıyla deneyimli iş adamlarından akıl hocalığı alınmasını da kapsayan gerçek bir girişimcilik deneyimi. Gruplar halinde ve öğretmenlerin ve iş dünyasından katılan gönüllülerin rehberliğinde çalışan öğrenciler bir mini şirket kurma ve yönetme fırsatına sahiptir. Bu programın bir parçası olarak öğrenciler, fikir üretme ve bu fikirleri eyleme dökme yeteneğini kazanırlar; ekip çalışmasını, girişimde bulunmayı ve sorumluluk almayı öğrenirler; gerçek bir şirket yönetmenin ne demek olduğunu deneyimleme şansı bulurlar; ekonomi ve finansın projenin başarısına nasıl katkı sağladığını idrak ederler; matematik, fen bilimleri, dil bilgisi, yazma, teknolojik beceriler veya uzmanlık becerilerini pratik bir şekilde uygularlar.
-Girişimcilik deneyimine katılan öğrencilerin yıl boyunca ilerleme kaydederken kendi girişimcilik yetenekleri üzerinde düşündükleri bir öz değerlendirme aracı. Yaratıcılık, azim, beceriklilik, öz güven, girişimde bulunma, sorumluluk alma ve takım çalışması konuları üzerinde özellikle durularak ele alınan en önemli yeterlilik girişim ve girişimcilik algısıdır.
-Öğrencilerin bu deneyimin sonunda kazandıkları işletme, ekonomi ve finans bilgilerini tasdiklemek için online sınav. ESP Avrupa boyunca küçük ve büyük işletmeler, üst düzey yüksek öğretim kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan ek fırsatlara ulaşmak amacıyla bir ONAY olması için tasarlanmıştır. ESP platformu gençlerin işletme fikirlerinin, kariyer gelişimlerinin, eğitim veya öğretim olanaklarının peşinden gitmek için ek fırsatlar bulabileceği bir yer olacaktır. ESP öğrencilerin müfredatlarına veya LinkedIn profillerine ekleyebileceği ve bu sayede fazla iş deneyimlerinin olmadığı bir dönemde oldukça önemli bir kazanç sağlayabilecekleri bir program olacaktır.


İnovasyon Kampı

İlkokul - Ortaokul - Lise İnovasyon Kampları, Türkiye dahil 13 Avrupa ülkesinde, 8 - 18 yaşları arasındaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenmektedir.
Etkinlik, öğrencilerin yaratıcılık, takım çalışması, iletişim, girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmalarını amaçlamaktadır.
İnovasyon Kampları çeşitli başlıklar altında ve sektörlere özgü olarak düzenlenebilmektedir. Bir ya da iki gün süre ile düzenlenen etkinlikte, öğrenci takımları, iş dünyası gönüllülerinin mentorluğunda, düzenlenen İnovasyon Kampı'nın teması kapsamında sunulan sorunu çözmek için, bir iş fikri geliştirir ve bir girişim tasarlarlar.
İnovasyon Kampları sonunda kazanan takım/takımlar, gelecekleri ve kariyerleri için özel tasarlanan programlara katılım hakkı ile ödüllendirilmektedir.
İnovasyon Kampları; STEM | Sosyal | CleanTech| FinTech |Tarım | İyi Yaşam ve bir çok farklı tematik başlıkta 8-18 yaş grubu için her yaş grubuna yönelik özel tasarım ve içerik ile gerçekleştirilmektedir.