JuniorBizz

Ana Sayfa|JuniorBizz

4-13 yaş arası çocukların finansal okuryazarlık bilgisini arttırmayı ve girişimci zihin yapısını oyunlar aracılığıyla deneyimleterek geliştirmeyi amaçlayan bir Genç Başarı Eğitim Vakfı programıdır. Aktif öğrenme yaklaşımını odağına alan JuniorBizz programları ile çocukların, “yaparak, yaşayarak öğrenme” metodu ile “karar verme”, “sorgulama”, “keşfetme” gibi yönlerini güçlendirmek hedeflenmektedir. Program sayesinde çocuklar, iş dünyasından gönüllüler ya da öğretmenlerinin rehberliğinde programa dahil edilerek yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme, ekip çalışması, iş kurma, paranın toplumdaki yolculuğu, meslekler, bilinçli tüketim gibi kavramlar ile tanıştırılır.

01
JuniorBizz

Akıllı Para Yönetimi

Akıllı Para Yönetimi, çocuklarda finansal okuryazarlık, parayı yönetebilme ve girişimci ruhu kazandırma amacını taşıyan altı saatlik bir programdır. Çocuklar program aracılığıyla paranın toplumdaki rolünü kavrar; paranın paylaşmak, biriktirmek ve harcamak gibi kullanımları olduğunu görür; bir iş kurmak ve gelir elde etmek için gerekli olan süreçleri anlar; yeteneklerini, becerilerini fark ederek yapabileceği işleri keşfeder.

Programın Amacı

02
JuniorBizz

Benim İşim


Bu Benim İşim (JA It’s My Business!) 11-15 yaş grubundaki çocukların altı hafta boyunca arkadaşlarıyla ortak karar alma, şirket kurma, ihtiyaç analizlerini yapma gibi davranışlar geliştirirler. Ayrıca program çocukların sınıf ortamında kişisel yetkinliklerini, becerilerini fark etmesini sağlayarak bunu eğitim ve kariyer seçimlerinde kullanabilmesine katkı sağlar.

Programı Takip Eden Öğrenciler

• Girişimciliğin ne olduğunu anlayıp girişimcilerin taşıdığı benzer özellikleri fark ederler.
• İş kurmak için gereken bilgileri öğrenip iş planı hazırlarlar.
• Müşteri odaklı ürün geliştirmeyi, piyasa ihtiyaçlarını belirlemeyi öğrenirler.
• Ürünü pazarlarken izlemesi gereken yolların ve reklamların pazarlamadaki önemini fark ederler.

Programın Kazanımları

03
JuniorBizz

Toplumumuz

İlkokul 1. ve 2. sınıf kademelerinde uygulanan ekonomik bilginin ve iş akışının, eğitim yolu ile kavranmasını sağlayan beş saatlik bir programdır. Program, öğrencinin ekonomik dünyayı anlamasına, eğitimine ve hayat boyu başarısına katkı sağlayacak yaklaşımları içermektedir. Toplumumuz, tipik bir şehirde bulunan iş çeşitliliği hakkında pratik bilgiler aktarmak üzere tasarlanıp “kişi, çalışan ve tüketici” gibi rol kavramları odağına almaktadır.

Programın Amacı

• Ekonomiyle ilgili becerileri ve kavramları sosyal çalışmalarla desteklemek,
• Öğrencilerin çeşitli iş türlerini keşfetmesini desteklemek,
• Çocuklarda toplumdaki iş hayatı hakkında farkındalık yaratmak,
• Vatandaş olma bilinci ve devletin toplumdaki rolünün öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamak,
• Vatandaş olarak görev ve sorumluluk bilincini çocuklara kazandırmak,
• Gelecekteki kariyer gelişimleri için eğitimin önemini vurgulamak.

04
JuniorBizz

Kutu Oyunları

ŞEHİRDE KEŞİF (+8 Yaş)

Şehirde Keşif kutu oyunu ile çocuk, bireysel olarak şehri dolaşır; para kazanmak, biriktirmek ve paylaşmak gibi farklı yönergelerle karşılaşır ve bu yönergelere göre para takibini hesap kartına işleyerek yapmayı öğrenir.

Neyi Amaçlar ?

–  Paranın toplumdaki rolü

– Bilinçli bir tüketici olmak

– Parayı biriktirmek, paylaşmak ve doğru şekilde harcamak

– Hesap kartı ile para takibini sağlamak

BU İŞ BENİM (+8 Yaş)

Bu İş Benim ile çocuğa bir işin yönetim sürecini görme, yönetim sürecinde karşılaşacağı sorunlarla başa çıkma ve çözümler üretme deneyimi yaşatmak istenir. 

Kazanımlar

– Paranın toplumdaki yolculuğunu gözlemler.

– Bir işletmenin giderlerini bilinçli şekilde planlar. 

– Bir işletmede gerekli olan yönetici, çalışan, müşteri gibi rolleri tanır. 

– Gelir, gider, müşteri, pazarlama, bağışlama, sigorta ve vergi kavramları ile tanışır.

05
JuniorBizz

Programa Nasıl Katılabilirsiniz ?