Akıllı Para Yönetimi

Akıllı Para Yönetimi, çocuklarda finansal okuryazarlık, parayı yönetebilme ve girişimci ruhu kazandırma amacını taşıyan altı saatlik bir programdır. Çocuklar program aracılığıyla paranın toplumdaki rolünü kavrar; paranın paylaşmak, biriktirmek ve harcamak gibi kullanımları olduğunu görür; bir iş kurmak ve gelir elde etmek için gerekli olan süreçleri anlar; yeteneklerini, becerilerini fark ederek yapabileceği işleri keşfeder.
Programın amacı öğrencilerin;
• Nasıl tasarruf yapılır?
• Para nasıl paylaşılır?
• Meslekler ve iş dünyası nedir?
• Akıllı bir tüketici nasıl olunur?
• Bir iş nasıl kurulur? gibi sorulara yanıt verebilmelerini sağlamaktır

Benim İşim

Bu Benim İşim (JA It’s My Business!) 11-15 yaş grubundaki çocukların altı hafta boyunca arkadaşlarıyla ortak karar alma, şirket kurma, ihtiyaç analizlerini yapma gibi davranışlar geliştirirler. Ayrıca program çocukların sınıf ortamında kişisel yetkinliklerini, becerilerini fark etmesini sağlayarak bunu eğitim ve kariyer seçimlerinde kullanabilmesine katkı sağlar.
Programı Takip Eden Öğrenciler;
• Girişimciliğin ne olduğunu anlayıp girişimcilerin taşıdığı benzer özellikleri fark ederler.
• İş kurmak için gereken bilgileri öğrenip iş planı hazırlarlar.
• Müşteri odaklı ürün geliştirmeyi, piyasa ihtiyaçlarını belirlemeyi öğrenirler.
• Ürünü pazarlarken izlemesi gereken yolların ve reklamların pazarlamadaki önemini fark ederler.
Program Kazanımları:
• Aktif dinleyici olmak,
• Bilgiyi analiz edebilmek,
• Beyin Fırtınası yapabilmek,
• Yaratıcı düşünmek,
• Karar almak,
• Çıkarımsal akıl-yürütmek,
• Yönergeleri takip edebilmek,
• Grup çalışması yapmak,
• Bilgiyi yorumlamak,
• Yazısal ve sözel iletişim,
• Problem çözebilme,
• Öz değerlendirme yapabilme,
• Sorumluluk alabilme,
• Bilişim becerileri kazanmak,
• Özgüven geliştirmek,
• Kaynakları ve Fırsatları Yaklayabilmek.


JuniorBizz

4-13 yaş arası çocukların finansal okuryazarlık bilgisini arttırmayı ve girişimci zihin yapısını oyunlar aracılığıyla deneyimleterek geliştirmeyi amaçlayan bir Genç Başarı Eğitim Vakfı programıdır. Aktif öğrenme yaklaşımını odağına alan JuniorBizz programları ile çocukların, "yaparak, yaşayarak öğrenme" metodu ile "karar verme", "sorgulama", "keşfetme" gibi yönlerini güçlendirmek hedeflenmektedir. Program sayesinde çocuklar, iş dünyasından gönüllüler ya da öğretmenlerinin rehberliğinde programa dahil edilerek yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme, ekip çalışması, iş kurma, paranın toplumdaki yolculuğu, meslekler, bilinçli tüketim gibi kavramlar ile tanıştırılır.
Juniorbizz Programları:
1. Toplumumuz
2. Akıllı Para Yönetimi
3. Bu Benim İşim

Toplumumuz

İlkokul 1. Ve 2. sınıf kademelerinde uygulanan ekonomik bilginin ve iş akışının, eğitim yolu ile kavranmasını sağlayan beş saatlik bir programdır. Program, öğrencinin ekonomik dünyayı anlamasına, eğitimine ve hayat boyu başarısına katkı sağlayacak yaklaşımları içermektedir. Toplumumuz, tipik bir şehirde bulunan iş çeşitliliği hakkında pratik bilgiler aktarmak üzere tasarlanıp “kişi, çalışan ve tüketici” gibi rol kavramları odağına almaktadır.
Programın Amacı:
• Ekonomiyle ilgili becerileri ve kavramları sosyal çalışmalarla desteklemek,
• Öğrencilerin çeşitli iş türlerini keşfetmesini desteklemek,
• Çocuklarda toplumdaki iş hayatı hakkında farkındalık yaratmak,
• Vatandaş olma bilinci ve devletin toplumdaki rolünün öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamak,
• Vatandaş olarak görev ve sorumluluk bilincini çocuklara kazandırmak,
• Gelecekteki kariyer gelişimleri için eğitimin önemini vurgulamak.