Economic Opportunities for All projesi, Romanya, Hollanda, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’nin katılımıyla hayata geçirilen ve özellikle 14-24 yaş arası gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen bir girişimdir. Program, gençlerin sosyal ve teknik becerilerini geliştirmek, iş dünyası ile etkileşim kurarak istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak, teknoloji aracılığıyla işgücüne erişimi kolaylaştırmak ve genç istihdamı için politika oluşturmak gibi ana odaklara sahiptir.

Proje, dezavantajlı gençlerin

-İstihdam edilebilirliklerini artırmak,-

-İşverenlerle etkileşim kurarak istihdam fırsatlarına erişimlerini genişletmek

-Teknoloji kullanarak işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak,

– Dezavantajlı gençlerin ihtiyaçlarını görünür kılmayı

amaçlamaktadır.

Projenin aksiyonları arasında işverenlerle ve gençlerin katılımıyla işgücü piyasası değerlendirmesi yapmak, dezavantajlı gençlere yönelik eğitim planları geliştirmek, gençlerin istihdam edilebilirliklerini destekleyen aksiyonları hayata geçirmek ve iş dünyasının beklentilerini analiz etmek için gençlerle iş yaşamını buluşturmak yer almaktadır.

Toplamda 1000 genç ve 100 işletmenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan projenin araştırma fazı, günümüzdeki iş dünyası beklentilerini anlamak ve ihtiyaç duyulan yetenekleri belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma da içermektedir. Araştırma sonucunda tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda en az 100 gence eğitim verilecek ve 25 genç iş yaşamıyla buruşturularak istihdam fırsatlarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Başvuru için: https://forms.gle/KywZbafY7fjoXACY8