Osmaniye’de sürdürülebilir teknoloji eğitimini amaçlayan Genç Başarı Eğitim Vakfı ve Think Human Foundation iş birliği ile düzenlenen programın bir parçası olarak, lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere ve eğitmenlerine yönelik Akıllı Para Eğitimi, Tasarım Odaklı Düşünce ve Scratch’e giriş niteliği içeren özel bir eğitim programı hazırlanmış ve aynı zamanda okullarda bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Bu program, gençlerin teknolojiyle ilgili becerilerini geliştirmelerini ve bilgi çağında rekabet avantajı elde etmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Program, sadece eğitim materyalleri sağlamakla kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin pratik deneyim kazanmalarına da odaklanarak sürdürülebilir bir teknoloji eğitimi ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.