“New European Bauhaus”un sürdürülebilirliğe yönelik estetik yaklaşımından esinlenen ve Avrupa Birliği’nin İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonunu desteklemek için üstlenilen bu kentsel gelişimde, sadece fiziksel altyapıyı değil aynı zamanda toplumların refahını da dikkate alan bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir ve kentsel alanlarda iklim nötrlüğünün sağlanmasına yönelik bir yol çizilmektedir.

Şehrini Yeniden Keşfet, Tasarla ve Değer Kat olmak üzere üç farklı fazdan oluşan Re-Value programı Genç Başarı Eğitim Vakfı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte ülkemizde, kentsel dönüşümü yerel halk ve profesyonel paydaşlar için karşı konulmaz hale getirmeyi amaçlayan dokuz Avrupa sahil kenti ve seçilmiş kuruluşlardan oluşmaktadır. Ülkemizde bunlardan biri İzmir olarak seçilen bu kentlerin sahil şeritlerine verilen değeri yeniden değerlendirerek, ortak faydaları güçlendirerek ve potansiyel olumsuz etkileri azaltarak iklim nötrlüğü ve kentsel kalitenin uyumlu hale getirebileceğini göstermektedirler.

Projeye, ilgili bölümlerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında bulunan 18-30 yaşındaki her genç katılabilmektedir.