GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı

GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı; 16- 18 yaş grubu lise öğrencilerinin, iş dünyası gönüllüleri mentörlüğünde ve öğretmenlerinin rehberliğinde;  kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurdukları, okul sınırları içerisinde gerçek ürün / hizmet üreterek satış yaptıkları, yönettikleri, ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıkları, program sonunda şirketlerinin tasfiye ettikleri yaparak öğrenmeye dayalı bir ekonomik eğitim programıdır.

123 ülkede yaklaşık 50 yıldır uygulan program; “Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı” ve “Avrupa Birliği İşletmeler Genel Müdürlüğü”nce resmen tanınmıştır.

 

GençBizz Liselerarası Girişimcilik Programı ile, yakın gelecekte sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan gençler ile iş dünyası buluşturularak, gençlerin kişisel gelişimleri, yetkinlikleri ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı; ekonomi ve girişimcilik derslerini kapsar. Bu program öğrencilerin sınıflarındaki eğitim müfredatını zenginleştirir. Öğrencilerin kariyer arayışlarında olumlu davranışları destekleyen iş becerilerini öğrenmeleri amacıyla, yenilikçi düşünme tarzını benimsemeleri teşvik edilir.

Öğenciler; çeşitli uygulamalı çalışmalar ve farklı öğrenme biçimlerini destekleyen teknolojik araçlarla; okulda öğrendikleri ile yaşam arasındaki bağlantıyı daha derinden kavrarlar.

Programın Amacı ve Süreç 

Genç Bizz Liselerarası Girişimcilik Programı'nın amacı, öğrencilerin kendi gerçek yenilikçi hedeflerini oluşturmalarını ve bir şirketin nasıl işlediğini birinci elden keşfetmelerini sağlamaktır. Kurdukları öğrenci şirketi arasından bir yönetim kurulu seçerler, şirket sermayesini oluşturmaya çalışır ve kendi tercih ettiği bir ürünü veya hizmeti pazarlar ve finanse eder.

Programın sonunda her şirket hissedarlarına iş raporlarını ve finanslarını sunmaktadırlar.

Program öğrenciler için katılımcı, uygulamalı ve akademik yaklaşımın hedeflendiği okul sonrası dersleri kapsar ve aşağıdaki temel kavramlar öğretilir:

  • ·   Şirket Yapısı ve İnsan Kaynakları Yapısı
  • Şirket Sermayesinin Toplanması
  • Müşteri – Ürün Odaklılığı
  • Ürün Fiyatlandırma – Piyasa Fiyatı
  • Şirket Faaliyetleri
  • Ürün Satışları
  • Şirketin Tasfiyesi

Programı tamamlayan öğrenciler:

  • Eğitim, kariyer ve hizmet arayışlarında,  iş yönetimi ve girişimcilik becerilerinden yararlanabilecek
  • Olumlu hayat kararları verebilmek için, bireysel sorumluluğun ve finansal konulara yakın olmanın önemini kavrayacaklardır.

 

 

 

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site