Benim İşim

Benim İşim

JA It’s My Business!® , 13-15 yaş aralığındaki çocukları girişimciler ve girişimcilik hakkında bilgilendirirken onlara sosyal derslerinde, okuma ve yazma çalışmalarında daha güçlü bir konsantrasyona sahip olmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenciler, girişimciliğin özelliklerini öğrenirken kritik düşünce methodunu kullanmalarına teşvik ediliyor; bu şekilde de onları kendi kariyer beklentileri araştırırken ve genişletirlerken destekliyoruz.

Uzunluğu 60 dakika olan altı interaktif oturumdan sonra çocuklar, iş konsepetlerini eğlenceli oyunlar ve zorlayıcı uygulamalı aktivitelerle akıllarında oturtmuş oluyorlar. Materyaller, müstakil kapalı bir kit halinde içinde öğretmenler, öğrenciler ve gönüllüler için detaylı program ve planlamalarla gelmektedir. 

Öğrenme Çıktıları:

Konseptler: Reklamcılık, Stajyerlik, Müzayede, Mezatçı, Yaratıcı ve İnovatif olmak, Kendine inanmak, Teklif Verebilmek, İşleteme, İş Planı, Sorumluluk Alabilme, Müşteri, Girişimci, Girişimci Profilleri, Bir ihtiyacı karşılayabilme, Ürününü ve Müşterini Bilme, Pazar, Pazarlama, Gelir, Sosyal Girişimci.

Beceriler: Aktif Dinleyici, Bilgiyi Analiz edebilmek, Beyin Fırtınası Yapabilmek, Yaratıcı Düşünmek, Karar Almak, Çıkarımsal Akıl-yürütme, Yönergeleri Takip Etme, Grup Çalışması, Bilgiyi Yorumlamak, Yazısal ve Sözel İletişim, Problem Çözebilme, Öz Değerlendirme Yapabilme, Sorumluluk Alabilme, Bilişim Becerileri, Öz Güven, Kaynakları ve Fırsatları Yaklayabilme. 

 

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site