Entrepreneurial Skills Pass

Entrepreneurial Skills Pass (ESP),15-19 yaş arası öğrencilerin, gerçek bir girişimcilik tecrübesi edindikleri ve bir iş kurmak ya da başarılı bir şekilde istihdam edilebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olduklarını kanıtlayan, 20 Ülkede geçerli, uluslararası bir yeterliliktir sertifikasıdır. Öğrencilerin üniversite girişlerinde, staj ve işe alım süreçlerinde, kendilerini rakiplerinden bir adım öne çıkarmaktadır. Sertifikaya sahip olmak isteyen öğrencilerin GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.  

 

 

ESP’nin aşağıdaki üç ana unsurdan meydana gelmesinin sebebi de budur:

  • Yıl boyunca okulda gerçekleşen ve yarışmalar aracılığıyla deneyimli iş adamlarından akıl hocalığı alınmasını da kapsayan gerçek bir girişimcilik deneyimi. Gruplar halinde ve öğretmenlerin ve iş dünyasından katılan gönüllülerin rehberliğinde çalışan öğrenciler bir mini şirket kurma ve yönetme fırsatına sahiptir. Bu programın bir parçası olarak öğrenciler, fikir üretme ve bu fikirleri eyleme dökme yeteneğini kazanırlar; ekip çalışmasını, girişimde bulunmayı ve sorumluluk almayı öğrenirler; gerçek bir şirket yönetmenin ne demek olduğunu deneyimleme şansı bulurlar; ekonomi ve finansın projenin başarısına nasıl katkı sağladığını idrak ederler; matematik, fen bilimleri, dil bilgisi, yazma, teknolojik beceriler veya uzmanlık becerilerini pratik bir şekilde uygularlar.
  • Girişimcilik deneyimine katılan öğrencilerin yıl boyunca ilerleme kaydederken kendi girişimcilik yetenekleri üzerinde düşündükleri bir öz değerlendirme aracı. Yaratıcılık, azim, beceriklilik, öz güven, girişimde bulunma, sorumluluk alma ve takım çalışması konuları üzerinde özellikle durularak ele alınan en önemli yeterlilik girişim ve girişimcilik algısıdır.[2]
  • Öğrencilerin bu deneyimin sonunda kazandıkları işletme, ekonomi ve finans bilgilerini tasdiklemek için online sınav. ESP Avrupa boyunca küçük ve büyük işletmeler, üst düzey yüksek öğretim kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan ek fırsatlara ulaşmak amacıyla bir ONAY olması için tasarlanmıştır. ESP platformu gençlerin işletme fikirlerinin, kariyer gelişimlerinin, eğitim veya öğretim olanaklarının peşinden gitmek için ek fırsatlar bulabileceği bir yer olacaktır. ESP öğrencilerin müfredatlarına veya LinkedIn profillerine ekleyebileceği ve bu sayede fazla iş deneyimlerinin olmadığı bir dönemde oldukça önemli bir kazanç sağlayabilecekleri bir program olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gençlere ek fırsatlar sunuyoruz

Şirket ve kuruluşlar ESP sahiplerine ek fırsatlar sunarak ESP’yi desteklemektedir. Bu kuruluşlar ESP’yi daha ileri düzeyde eğitim almak isteyen, iş dünyasına yeni katılan veya kendi girişimini başlatan gençler için bir rekabet avantajı olarak görmektedirler.    

 

Daha fazla bilgi için: www.entrepreneurialskillspass.eu

 

 

 

 

 


[1]Avrupa Komisyonu, Yaşam Boyu Öğrenme İçin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, 2008.

 

[2] Yaşam Boyu Öğrenme İçin Temel Yeterliliklere ilişkin 18 Aralık 2006 tarihli ve 2006/962/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tavsiyesinde tanımlandığı üzere [Resmi Gazete L 394, 30.12.2006].

 

 

 

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site