Hakkımızda

1999 yılında kurulan Genç Başarı Eğitim Vakfı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Genç Başarı Eğitim Vakfı, girişimci zihin yapısına sahip gençlerin ve çocukların yetişmesi için çalışmalarına yön vermekte ve iş dünyasındaki profesyonellerin ve girişimcilerin programlara aktif katılımlarını sağlayarak iş dünyası ve eğitim arasında köprü kurmaktadır.

Vakıf, ilköğretimden üniversite son sınıfa kadar farklı yaş gruplarına yönelik, yaparak öğrenme temelli eğitim programları tasarlamakta ve uygulamaktadır.

İş Dünyası,  Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından geliştirilen ve uygulanan programlar içerisinde yer almakta, yapılandırılmış çalışmalar doğrultusunda öğrencilerle tecrübelerini, bilgilerini paylaşmakta ve öğrencilere mentorluk yapmaktadır.

Gençler ve çocuklar, yaş gruplarına göre geliştirilen eğitici ve deneyim odaklı bu programlara dahil olarak iş dünyasına hazırlık için gerekli bilgi ve donanıma erken yaşlarda sahip olma fırsatı yakalamaktadır.

 Vizyonumuz

Sosyal ve ekonomik hayatta aktif rol üstlenecek başarılı gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Misyonumuz

Gençlerde ve çocuklarda girişimcilik bilincini ve davranış yapısını deneyimleterek geliştirmek.

Gençlerde ve çocuklara girişimciliği kariyer alternatifi olarak benimsetmek.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site