Sivil Toplum Diyaloğu

 

 

ESP Nedir?

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) 15 ila 19 yaşları arasındaki öğrencilerin, bir iş kurmak ya da başarılı bir şekilde istihdam edilebilmek için gerçek girişimcilik deneyimine sahip, gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olduğunu belgeleyen uluslararası bir kriterdir.

ESP programı bir yıllık bir mini şirket deneyimi; girişimcilik yetkinliklerinin bir öz değerlendirme aracı; işletme, ekonomi ve finans alanındaki bilgi birikiminin bir incelemesini ve Avrupa boyunca küçük ve büyük işletmeler, yüksek düzey kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan ek fırsatlara erişme olanağı sağlamaktadır.

Yaşam Boyu Öğrenme İçin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygun olarak [1], ESP bağlamında “yeterlilik” yetkili bir kuruluşun bir bireyin öğrenme süreci sonucunda belirtilen standartlara ulaştığına karar vermesiyle elde edilen resmi bir değerlendirme ve doğrulama sürecidir.

ESP’nin aşağıdaki üç ana unsurdan meydana gelmesinin sebebi de budur:

  • Yıl boyunca okulda gerçekleşen ve yarışmalar aracılığıyla deneyimli iş adamlarından akıl hocalığı alınmasını da kapsayan gerçek bir girişimcilik deneyimi. Gruplar halinde ve öğretmenlerin ve iş dünyasından katılan gönüllülerin rehberliğinde çalışan öğrenciler bir mini şirket kurma ve yönetme fırsatına sahiptir. Bu programın bir parçası olarak öğrenciler, fikir üretme ve bu fikirleri eyleme dökme yeteneğini kazanırlar; ekip çalışmasını, girişimde bulunmayı ve sorumluluk almayı öğrenirler; gerçek bir şirket yönetmenin ne demek olduğunu deneyimleme şansı bulurlar; ekonomi ve finansın projenin başarısına nasıl katkı sağladığını idrak ederler; matematik, fen bilimleri, dil bilgisi, yazma, teknolojik beceriler veya uzmanlık becerilerini pratik bir şekilde uygularlar.
  • Girişimcilik deneyimine katılan öğrencilerin yıl boyunca ilerleme kaydederken kendi girişimcilik yetenekleri üzerinde düşündükleri bir öz değerlendirme aracı. Yaratıcılık, azim, beceriklilik, öz güven, girişimde bulunma, sorumluluk alma ve takım çalışması konuları üzerinde özellikle durularak ele alınan en önemli yeterlilik girişim ve girişimcilik algısıdır.[2]
  • Öğrencilerin bu deneyimin sonunda kazandıkları işletme, ekonomi ve finans bilgilerini tasdiklemek için online sınav. ESP Avrupa boyunca küçük ve büyük işletmeler, üst düzey yüksek öğretim kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan ek fırsatlara ulaşmak amacıyla bir ONAY olması için tasarlanmıştır. ESP platformu gençlerin işletme fikirlerinin, kariyer gelişimlerinin, eğitim veya öğretim olanaklarının peşinden gitmek için ek fırsatlar bulabileceği bir yer olacaktır. ESP öğrencilerin müfredatlarına veya LinkedIn profillerine ekleyebileceği ve bu sayede fazla iş deneyimlerinin olmadığı bir dönemde oldukça önemli bir kazanç sağlayabilecekleri bir program olacaktır.

 

Gençlere ek fırsatlar sunuyoruz

Şirket ve kuruluşlar ESP sahiplerine ek fırsatlar sunarak ESP’yi desteklemektedir. Bu kuruluşlar ESP’yi daha ileri düzeyde eğitim almak isteyen, iş dünyasına yeni katılan veya kendi girişimini başlatan gençler için bir rekabet avantajı olarak görmektedirler.    


[1] Avrupa Komisyonu, Yaşam Boyu Öğrenme İçin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, 2008.

[2] Yaşam Boyu Öğrenme İçin Temel Yeterliliklere ilişkin 18 Aralık 2006 tarihli ve 2006/962/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tavsiyesinde tanımlandığı üzere [Resmi Gazete L 394, 30.12.2006].

 

 

Web sitemizi ziyaret edin: www.entrepreneurialsiklls.eu

Bizi sosyal medyada takip edin: #ESP_pass

                                                                                           

                                                                           

 

  

 

Bu bağlantı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti`nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu bağlantının içeriğinden sadece Genç Başarı Eğitim Vakfı sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Bakanlığı`nın görüşlerini yansıttığı şekilde yorumlanamaz.